อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

The Sirindhorn International Environmental Park

อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

หากว่าด้วยเรื่องของแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ เรื่องของพลังงาน " อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร " นับเป็นสถานที่หนึ่ง ที่มีความน่าสนใจไม่น้อย และยังมีพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นป่าชายเลน และป่าชายหาด ซึ่งเดิมที่เคยเป็นพื้นที่ในโครงการพระราชดำริห้วยทราย ก่อนจะปรับเปลี่ยนและฟื้นฟู ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงนิเวศ ทั้งนี้ ภายในอุทยานสิ่งแวดล้อมฯ ประกอบด้วยอาคาร ที่เป็นศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม มีห้องนิทรรศการต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องพลังงานทดแทน พลังงานสะอาด โครงการในพระราชดำริ และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีชุดสาธิตการใช้พลังงานสะอาดต่าง ๆ ทั้งพลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานคลื่น และพลังงานชีวมวล นอกเหนือจากนั้น ยังมีผืนป่าชายเลนที่ปรับสภาพพื้นที่ และทำการปลูกพันธุ์ไม้ชายเลน จนปัจจุบัน ถือเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องนิเวศวิทยาของป่าชายเลนอีกแห่งหนึ่ง ทั้งนี้ ในอุทยานสิ่งแวดล้อมยังมีที่พักในลักษณะ ค่ายสิ่งแวดล้อมนานาชาติ อีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวก :

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

กิจกรรมที่น่าสนใจ :

Team Building & Relationship (Nature Walk Rally)
Youth Camp (ค่ายสิ่งแวดล้อม,พลังงาน,ป่าชายเลน)
CSR (ปลูกป่าชายเลน/ป่าชายหาด/ป่าบก , ปล่อยพันธุ์ปู และปลาทะเล)

ช่วงเวลาที่เหมาะสม : ทุกฤดูกาล