อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน

Tungpong bay - Sattahip Naval Base

อ่าวทุ่งโปรง กองพันลาดตระเวน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี

ด้วยมุมมองของสายตา อ่าวทุ่งโปร่ง อาจจะไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีหาดทราย และน้ำทะเลที่สวยงามติดอันดับพื้นที่ในฝันของใคร ๆ แต่ถ้ามองด้านความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลแล้ว บวกกับเป็นพื้นที่ภายใต้การดูแลของกองพันลาดตระเวน ฐานทัพเรือสัตหีบแล้ว นับเป็นอีกแห่งที่น่าตื่นตาตื่นใจ สำหรับการเรียนรู้ระบบนิเวศบนพื้นที่ชุ่มน้ำชายฝั่งทะเล รวมถึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีการอนุรักษ์ป่าชายเลน มีการปลูกพันธุ์ไม้ชายเลนเพิ่มเติม ทั้งนี้ ด้วยสภาพหาดทรายที่ทอดตัวลงไปจรดทะเล ซึ่งมีความลาดชันไม่มากนัก ทรายที่ถูกดักเก็บไว้เป็นส่วนเคลือบบนพื้นหาด และโคลนเลนที่อยู่ด้านล่างลึกลงไป ซึ่งเห็นได้ไม่กี่ที่ในบริเวณอ่าวไทยตอนใน ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทำให้สถานที่แห่งนี้ สามารถเดินไปบนหาดทรายเพื่อนำกล้าไม้ชายเลนไปปลูกได้ โดยไม่ต้องจมลงไปในโคลนเลน เหมือนหลาย ๆ ที่ และที่สำคัญ เมื่ออ่าวทุ่งโปรงเป็นพื้นที่อนุรักษ์ ทำให้เหมาะต่อการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะกลุ่มสิ่งมีชีวิต และพันธุ์พืชชายเลนต่าง ๆ อีกด้วย

สิ่งอำนวยความสะดวก :

  • logo
  • logo
  • logo
  • logo

กิจกรรมที่น่าสนใจ :

Youth Camp : ค่ายเยาวชนเรียนรู้นิเวศวิทยาป่าชายเลน
CSR : ปลูกป่าชายเลน
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : ดูนก

ช่วงเวลาที่เหมาะสม : ตลอดปี