กิิจกรรมเรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่

Elephant day camp #2

The American School of Bangkok

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : ค่ายเยาวชน , เรียนรู้นิเวศวิทยาของช้าง , กิจกรรมสิ่งแวดล้่อมศึกษา , กิจกรรมการอนุรักษ์ช้างไทย

เป็นอีกรอบหนึ่ง ของกิจกรรมเรียนรู้และการอนุรักษ์ช้างไทย ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ ที่น้อง ๆ The American School of Bangkok ครั้งนี้เป็นน้อง ๆ Grade 9-11 ที่ได้เดินทางมาเรียนรู้และสัมผัสกับกิจกรรมสนุกสนานมากมาย ซึ่งนอกเหนืือจากการเรียนรู้เรื่องราวช้าง ทั้งประวัติิความเป็นมาของวิวัฒนาการรวมไปถึง กายภาพของช้าง ภายในโรงเรียนช้าง โดย ดร.อลงกต ชูแก้ว

นอกเหนือจากนั้น ยังได้สัมผัสกับกิจกรรมต่างๆ ไปพร้อมกับการเรียนรู้ อาทิ การให้อาหารช้าง , การดูแลและบำรุงรักษาโครงกระดูกช้างโดยการทาเคลือบป้องกันและยืดอายุการเก็บรักษาโครงการดูกช้าง รวมไปถึงกิจกรรมการทำปุ๋ยมูลช้างและปุ๋ยมูลไส้เดือน และกิจกรรมการย้ายขยายถุงต้นกล้า ซึ่งก็เต็มอิ่มไปกับความสนุกสนานในกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนของน้องๆ อีกด้วย

จำนวน : 118 คน

กิิจกรรมเรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่