กิิจกรรมเรียนรู้นิเวศวิทยาป่าชายเลน ณ วนอุทยานปราณบุรี โดย Concordian International School

Pranburi Mangrove Learning Program

Concordian International School

สถานที่ : วนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรม : ค่ายเยาวชน , เรียนรู้นิเวศวิทยาป่าชายเลน , กิจกรรมเรียนรู้และดูนก , กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลน

เหล่าเด็ก ๆ จากโรงเรียนนานาชาติคอนคอเดียน (Concordian International School : CIS) กว่า 70คน เดินทางสู่โปรแกรมการเรียนรู้ป่าชายเลน ณ วนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ กับโปรแกรมที่จะได้เรียนรู้และเข้าใจระบบนิเวศบนพื้นที่ชุ่มน้ำของป่าชายเลน ที่มีความแตกต่างจากป่าชนิดอื่น ๆ

ตลอดไปถึงหลักสูตรการเรียนรู้ ที่จะให้ได้สำรวจระบบนิเวศของป่าชายเลน ทั้งกิจกรรมดูนก การสำรวจพันธุ์พืชต่างๆ ในป่าชายเลน รวมไปถึงสัตว์หน้าดิน อาทิ ปูแสม ปลาตีน หอยชนิดต่างๆ และสิ่งมีชีวิตที่ซ่อนอยู่ภายใต้ระดับน้ำขึ้นน้ำลงของป่าชายเลน เด็กได้เรียนรู้จากการแบ่งเป็นกลุ่มเพื่อเข้าสู่เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ (Boardwalk) ระยะทาง 1 กิโลเมตร สนุกสนานไปพร้อมกับเกมบิงโกธรรมชาติ กิจกรรมดูนก และส่งท้ายด้วยกิจกรรมปลูกป่าชายหาด ที่ให้น้อง ๆ ได้เป็นหนึ่งส่วนร่วมในกิจกรรมเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ อีกด้วย

จำนวน : 73 คน

กิิจกรรมเรียนรู้นิเวศวิทยาป่าชายเลน ณ วนอุทยานปราณบุรี โดย Concordian International School