ค่ายเรียนรู้นิเวศวิทยาป่าชายเลน ณ วนอุทยานปราณบุรี โดย Concordian International School

Pranburi Mangrove Learning Program 2023

Concordian International School

สถานที่ : วนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์

กิจกรรม : ค่ายเยาวชน , เรียนรู้นิเวศวิทยาป่าชายเลน , กิจกรรมเรียนรู้และดูนก , กิจกรรมการอนุรักษ์ป่าชายเลน

เป็นอีกหนึ่งปีที่เด็ก ๆ จากโรงเรียนนานาชาติคอนคอเดียน ได้เดินทางมาเรียนรู้ความหลากหลายในระบบนิเวศป่าชายเลน ณ วนอุทยานปราณบุรี จากภาคทฤษฎีในห้องบรรยาย สู่การเดินเท้าเข้าสู่เส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางกว่า 1,000 เมตร ผ่านพื้นที่ป่าชายเลนในกลุ่มพันธุ์พืชชายเลนต่าง ๆ พร้อมด้วยอุปกรณ์คู่มือในการค้นหาชนิดพันธุ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์พืช , สัตว์หน้าดิน , นกน้ำ นกชายเลนต่าง ๆ เป็นต้น

นอกเหนือจากนั้น เด็ก ๆ ได้แบ่งกลุ่มย่อย ๆ เพื่อจะสนุกสนานไปกับเกมกิิจกรรม Mangrove Bingo ควบคู่ไปกับเนื้อหาที่ต้องเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้ เด็ก ๆ โรงเรียนคอนคอเดียนได้ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปูดำ หรือปูทะเล ในพื้นที่ป่าชายเลน ที่ซึ่งเป็นแหล่งอนุบาลและเติบโตของปูเหล่านี้ ไว้ ณ วนอุทยานปราณบุรี อีกด้วย

จำนวน : 73 คน

ค่ายเรียนรู้นิเวศวิทยาป่าชายเลน ณ วนอุทยานปราณบุรี โดย Concordian International School