ค่ายเยาวชน ช้างน้อยในป่ากว้าง ครั้งที่ 7 โดย กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย

ค่ายเยาวชนช้างน้อยในป่ากว้าง ครั้งที่ 7

กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย

สถานที่ : ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดสังฆทาน (วังหมี) จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : ค่ายเยาวชน ,สันทนาการ / กลุ่มสัมพันธ์ ,กิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศช้าง ,กิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติ ,ศิลปะกับธรรมชาติ ,กิจกรรมปลูกป่า CSR

จำนวน : 120 คน

ในท่ามกลางบรรยากาศที่ล้อมรอบไปด้วย ป่าเขาใหญ่ และป่าชุมชนที่เกิดขึ้น ในสำนักสงฆ์วัดสังฆทาน เสียงหัวเราะ จากกิจกรรมอันสร้างสรรค์ ของเด็ก ๆ จากโครงการ " ค่ายช้างน้อย ในป่ากว้าง ครั้งที่ 7 " กว่า 120 คน

จากโรงเรียนโดยรอบเขาใหญ่ พร้อมทั้งพี่ ๆ วิทยากร และอาสาสมัคร จากกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างป่า จัดขึ้นเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ และตระหนักถึงความสำคัญของช้าง สัตว์ใหญ่สัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของไทย แม้แดดจะร้อน หรือสายฝนจะโปรยปราย ในค่ายครั้งนี้ แต่ก็นับว่าเป็นการเริ่มต้นด้วยความสุข รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ จบลงด้วย ความประทับใจ น้ำตา และสำนึกดี ของเยาวชน ที่เติบโตขึ้น พร้อมการคงอยู่ของช้างป่า ช้างไทย ต่อไป

กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย