ค่ายเยาวชนช้างน้อยในป่ากว้าง ครั้งที่ 8 โดย กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย

ค่ายเยาวชนช้างน้อยในป่ากว้าง #8

กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย

สถานที่ : ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดสังฆทาน (วังหมี) จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : ค่ายเยาวชน ,สันทนาการ / กลุ่มสัมพันธ์ ,กิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศช้าง ,กิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติ ,ศิลปะกับธรรมชาติ ,กิจกรรมปลูกป่า CSR

จำนวน : 120 คน

ก่อนเมื่ออาทิตย์จะลับขอบฟ้า ภาพเด็ก ๆ จากค่าย ช้างน้อยในป่ากว้าง ได้ร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้วยการเพิ่มต้นไม้ให้เป็นป่า

เพื่อเป็นอาหารและถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่า และสัตว์ป่านานาชนิด อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับนิเวศวิทยาของสัตว์ใหญ่คู่บ้านคู่เมืองของไทยมา ตั้งแต่ในครั้งประวัติศาสตร์ เสียงหัวเราะปนเปื้อนไปด้วยความสุขความประทับใจ ที่เกิดขึ้นในทุกครั้ง เมื่อได้ส่งถ่ายความรู้สึกดี ๆ จากพี่สู่น้อง จากเพื่อนสู่เพื่อน จากช้างสู่คน สั่งสมเป็นจิตสำนึกที่ดี สู่อนาคตช้างไทยในภายภาคหน้าต่อไป

กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย