ค่ายเยาวชนช้างน้อยในป่ากว้าง ครั้งที่ 9 โดย กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย

ค่ายเยาวชนช้างน้อยในป่ากว้าง #9

กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย

สถานที่ : ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดสังฆทาน (วังหมี) จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : ค่ายเยาวชน ,สันทนาการ / กลุ่มสัมพันธ์ ,กิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศช้าง ,กิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติ ,ศิลปะกับธรรมชาติ ,กิจกรรมปลูกป่า CSR

จำนวน : 120 คน

ความต่อเนื่องกับกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชน ได้เรียนรู้ชีวิตของช้างไทย ที่ควรจะช่วยกันอนุรักษ์ให้ช้างไทย ได้อยู่คู่คนไทย และชาติไทยไปนานเท่านาน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างป่า

โดยการนำ ของ คุณอลงกต ชูแก้ว นักวิจัยและใช้เวลาในการศึกษาและตามวิจัย ทั้งช้างป่าและช้างบ้านมาตลอด ซึ่งในค่ายได้ถ่ายเท และส่งต่อความรู้สึกที่ดี ให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจที่ดี และความสนุกสนาน ทั้งนี้ ในค่ายครั้งนี้ น้อง ๆ ก็ได้ร่วมปลูกป่า ในโครงการปลูกป่าชุมชนวังหมี เพิ่มอีก 8,400 ต้น โดยประมาณ รวมกับต้นไม้ที่ได้ปลูกไว้แล้วในค่ายอื่น ตามเป้าหมาย 25,000 ต้น เพื่อประโยชน์แก่ชุมชน และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าต่อไป

กองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย