Honda Green Camp #2 โดย บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

Honda Green Camp #2

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

กิจกรรม : ค่ายเยาวชน , กิจกรรมสันทนาการ ,กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา ,นักสืบชายหาด ,นักปักษาวิทยา ,กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

จำนวน : 100 คน

แนวป่าชายเลนทอดตัวยาว ไปตามแนวหาดโคลนในพื้นที่อ่าวไทยตอนใน ชาวประมงพื้นบ้านออกประกอบวิชาชีพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น กระดานเลน และเรือขนาดเล็ก กระจายกันไปตามแนวหาดโคลน การหาหอยแครง เลี้ยงหอย และการทำกะปิ

จะเป็นที่ขึ้นชื่อของที่แห่งนี้ "คลองโคน" วิถีชุมชน กับการอนุรักษ์ป่าชายเลน และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นสิ่งที่เด็ก ๆ เยาวชน จากโครงการ Honda Green Camp รุ่นที่ 2 จะมาเรียนรู้ และร่วมปลูกป่าชายเลนกิจกรรมแบ่งเป็น 2 วัน กับน้อง ๆ 2 ชุด ชุดละ 50 คน พร้อมทั้งแขกรับเชิญพิเศษ อย่างน้องยิปโซ ที่มาสร้างสีสันร่วมกับน้อง ๆ ได้สนุกไปกับกิจกรรมหลากหลาย รวมถึงกระบวนการเรียนรู้ อย่างนักสืบชายหาด กับการค้นหาสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ สัตว์หน้าดิน เพิ่มประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน แถมยังลุยเลอะ และได้ลองถีบกระดานเลน อีกด้วย

บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด