Pakchong School,Mangrove Learning Camp โดย โรงเรียน ปากช่อง

Pakchong School,Mangrove Learning Camp

โรงเรียน ปากช่อง

สถานที่ : ศูนยศึกษาธรรมชาติธรรมชาติกองทัพบกบางปู เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ

กิจกรรม : ค่ายเยาวชน ,สันทนาการ / กลุ่มสัมพันธ์ ,เดินป่าศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ,นักสืบชายหาด ,กิจกรรมดูดาว ,กิจกรรมดูนก ,กิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติ ,กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

จำนวน : 60 คน

ในช่วงที่ฤดูกาลของการเรียนรู้ป่าชายเลน ที่ได้รับความสนใจ ทั้งในด้านนิเวศวิทยาบนความหลากของพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่มีหาดเลน แะแนวป่าเป็นตัวหลัก ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู ฯ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่มีความน่าสนใจทั้งหลักสูตรที่เหมาะต่อการเรียนรู้ในพื้นที่ อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ป่าชายเลนที่อยู่ใกล้กับ ศูนย์กลางเมืองหลวงอย่าง กรุงเทพมหานคร แต่นั่นก็ไม่ได้หมายถึงว่าความน่าสนใจจะอยู่เฉพาะพื้นที่ใกล้เคียง เท่านั้น หากคำว่า การเรียนรู้มักไม่มีที่สิ้นสิ้น ยังคงใช้ได้อยู่และมีแนวโน้มที่ก้าวไปข้างหน้ามากยิ่งขึ้น

ทำให้ โรงเรียนปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แม้มีพื้นที่ไม่ได้ติดกับทะเล แต่ยังคงตระหนักถึงคุณค่าการเรียนรู้ จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ ว่าน่าสนใจเพียงใด กิจกรรม ค่ายเรียนรู้นิเวศป่าชายเลน เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาวิทยาศาสตร์ ที่เปิดโอกาสให้ น้อง ๆ ระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม.4 - ม.5 ) โครงการพิเศษ เปิดโลกการเรียนรู้เดินทางมาไกล ซึ่งในวันที่ร่วมหลักสูตร น้อง ๆ ได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ กิจกรรมสันทนาการ / กิจกรรมประกอบการบรรยาย / กิจกรรมสื่อความหมายธรรมชาติ / นักสืบชายหาด / ดูดาว / เดินป่าศึกษาธรรมชาติ / กิจกรรมสำรวจและเรียนรู้ รวมถึงกิจกรรมปลูกป่าชายเลน และจากหลักสูตรกิจกรรมการเรียนรู้ แล้วแม้สภาพอากาศจะร้อนเพียงใด พร้อมอุปสรรคอย่างยุง ที่มีจำนวนมาก แล้วแต่ช่วงเวลา แต่ก็เป็นไปด้วยสีสันและความสนุก ที่น้อง ๆ หลายคนได้มีประสบการณ์ และความรู้ใหม่ ในพื้นที่ป่าชายเลนจริง ๆ เพื่อนำไปต่อยอดให้เป็นผู้เรียนรู้ต่อไป

โรงเรียน ปากช่อง