Student Rama,Thungsalaengluang Nature Camp #4 โดย นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Student Rama,Thungsalaengluang Nature Camp #4

นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สถานที่ : อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง อ.เขาค้อ จ.พิษณุโลก

กิจกรรม : ค่ายเยาวชน , เรียนรู้ความหลากหลายในประบบนิเวศทางธรรมชาติ , กิจกรรมสิ่งแวดล้่อมศึกษา ,กิจกรรมดูดาว , กิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติ

จำนวน : 50 คน

กิจกรรมการเรียนรู้นิเวศวิทยาบนผืนป่าทุ่งแสลงหลวง ของ น้อง ๆ นักศึกษาคณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ที่มาในนามของชมรมถ่ายภาพ

ความสนใจทักษะและเทคนิคการถ่ายภาพธรรมชาติ ซึ่งเติมเต็มด้วยกระบวนการเรียนรู้และการสังเกต ความน่าสนใจและความสวยงามตามธรรมชาติ ซึ่งได้สอดแทรกขบวนการไปพร้อมกับเกมกิจกรรม และการบรรยายาควบคู่กันไป ทั้งนี้ นอกเหนือจากการได้เรียนรู้ผ่านเลนส์แล้ว ยังแทรกจิตสำนึกอันดี ให้ความตระหนักถึงคุณค่าทางธรรมชาติ ในแต่ละกิจกรรม นับเป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ที่น่าส่งเสริมให้เยาวชน หรือนักศึกษาได้เรียนรู้เพิ่มเติมเป็นอย่างยิ่ง

นักศึกษาแพทย์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล