กิจกรรมประชาสัมพันธ์มีดโกนหนวด BIC โดย BIC (THAILAND)

BIC : BJC Sale Meeting Roadshow

BIC (Thailand)

สถานที่ : โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค

กิจกรรม : บูธกิจกรรม Roadshow ,ประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมการขาย ,เกม กิจกรรม , แจกผลิตภัณฑ์ทดลองใช้

เมื่อบริษัท บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด ตัวแทนผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ BIC ภายในประเทศไทย อาทิ มีดโกนหนวด , ไฟแช๊ค , ปากกาเครื่องเขียน เป็นต้น ได้จัดการประชุมฝ่ายขาย เพื่อเพิ่มศักยภาพและส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ

ณ โพธาลัย เลเชอร์ ปาร์ค ซึ่งเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยในผลิตภัณฑ์ บริษัท BIC (Thailand) ได้นำกิจกรรมดี ๆ มาออกบูธเพื่อสร้างสีสัน ทั้งเกม และกิจกรรมร่วมสนุกสนานต่าง ๆ พร้อมทั้งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ทดลองใช้งานฟรี มาสร้างความมั่นใจในผลิตภัรฑ์มีดโกนหนวด BIC ซึ่งมียอดขายและส่วนแบ่งการตลาดที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง ให้กับฝ่ายขายของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด และเป็นการขอบคุณในการมีส่วนร่วมในการขยายการตลาดและผลิตภัณฑ์ให้กับ BIC (Thailand)

BIC (Thailand)