Loxsim Driving Simulation Center

Loxley Simulation Technology Co.,Ltd.

สถานที่ : Loxsim Driving Simulation Center

กิจกรรม : Operation management , Press Conference , Open Driving Simulation Center ,Test Driving Simulation Center

บจก.ล็อกซเล่ย์ ซิมูเลชั่นฯ หรือ ล็อกซซิม จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่าย ติดตั้ง พัฒนาและวิจัยเครื่องฝึกขับรถบรรทุกจำลอง และระบบการเรียนการสอนเสมือนจริงที่ใช้สำหรับหน่วยกู้ชีพกู้ภัย ถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ โดย บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด ในเครือล็อกซเล่ย์ ซึ่งในช่วงเริ่มแรกบริษัทได้สร้าง "ศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกจำลอง" (LoxSim Driving Simulation Center) ขึ้นมา

เพื่อเป็นต้นแบบศูนย์ฝึกอบรมการขับรถบรรทุกขนาดใหญ่ ตลอดจนเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีซิมูเลเตอร์ ด้านความปลอดภัยอย่างมืออาชีพ กิจกรรมการแถลงข่าวเปิดตัว ศูนย์ฝึกขับรถบรรทุกจำลอง (Driving Simulation Center) สัมผัสการฝึกขับรถบรรทุกรูปแบบใหม่บนเครื่องซิมูเลเตอร์ รุ่นท็อปที่นำหัวรถบรรทุกจริงมาติดตั้งบนแพลตฟอร์ม นับเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยี ที่ช่วยลดสถิติปัญหาและการสูญเสียด้านอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น เพื่อให้ผู้ขับมีความพร้อมทั้งทักษะ และตระหนักถึงการขับรถบรรทุกบนเส้นทางคมนาคม ร่วมกันอย่างปลอดภัย

Loxley Simulation Technology Co.,Ltd.