ถนนสายวิทยาศาสตร์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2560

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

สถานที่ : กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรม : นิทรรศกาลความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ , เกม กิจกรรม ลุ้นรับของรางวัล

" เด็กไทยใส่ใจศึกษา พาชาติมั่นคง " คำขวัญวันเด็กประจำปี พ.ศ. 2560 กับ กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์รับวันเด็กแห่งชาติ ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันที่ 9 - 11 มกราคม 2560 โดย หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขนมาร่วมจัดกิจกรรม เป็นประจำทุกปี

เช่นเดียวกับ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ ( TCELS ) ที่จัดให้ถนนสายวิทยาศาสตร์มีสีสัน ไปด้วยเกม และกิจกรรม ต่าง ๆ พร้อมแทรกความรู้ ในเรื่องราวของชีววิทยา และเรื่องราวของรากฟันเทียมพระราชทานฯ อีกด้วยตลอด 3 วัน ในการจัดกิจกรรม และเกมที่แทรกองค์ความรู้ ทั้งเรื่องราวของจีโนม พันธุกรรม ตลอดไปถึง สีสันอย่างหุ่นยนต์ TCELS มาสครอส ที่ชวนให้น้อง ๆ เล่นสนุกและสร้างรอยยิ้มมากมาย และยังมีพี่ ๆ โบโซ่ ที่มาบิดลูกโป่งสีสันสวยงาม เป็นรูปร่างต่างๆ แจกน้อง ๆ กลับไปอีกด้วย/p>

Citifac