TCELS Life Science & MedTech Acceleration Program

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

สถานที่ : โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลลอรี่ บาย โซฟิเทล

กิจกรรม : งานแถลงข่าว โครงการ Thailand Startup for Life Sciences 2017 , การเสวนาในหัวข้อ “สู่มิติใหม่แห่งความสำเร็จกับเส้นทางธุรกิจ Life Sciences Startup”

งานแถลงข่าวกิจกรรม TCELS Life Science & MedTech Acceleration Program ภายใต้โครงการ Thailand Startup for Life Sciences 2017 โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมธุรกิจด้วยผลงานการวิจัย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการพะฒนาผลิตภัณฑ์ ที่เข้าร่วมโปรแกรม

ทั้งนี้ ภายในงานแถลงข่าว ได้รับเกียรติ ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดงานการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในโครงการ Thailand Startup for Life Sciences 2017 พร้อมทั้ง สื่อมวลชนหลากหลายแขนง ณ โรงแรม วี กรุงเทพฯ เอ็มแกลลอรี่ บาย โซฟิเทล วันที่ 2 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา พร้อมทั้งกิจกรรมเสวนา จากบุคคลและบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการ เริ่มต้นโครงการที่ผ่านมาอีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ อีกด้วย

Citifac