กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ โดย บริษัท อเซลิส (ประเทศไทย) จำกัด

Azelis : Elephant Learning & CSR Activity

บริษัท อเซลิส (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : เรียนรู้ระบบนิเวศของช้าง , บำรุงแปลงพืชอาหารช้าง , เพาะเมล็ดมะค่าโมง , อาบน้ำช้าง , เลี้ยงช้าง

จำนวน : 25 คน

ด้วยเป้าประสงค์ในการเดินทางมาเพื่อได้มีส่วนร่วม แม้เพียงส่วนเล็กน้อย ที่จะได้ลงมือทำและสัมผัสการเรียนรู้ เพื่อให้ได้รู้จักกับช้างไทย สัตว์ใหญ่ที่มีทั้งประวัติศาสตร์ที่ผูกพันในวิถีความเป็นไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีต จนถึงปัจจุบัน

ถึงแม้ว่าจะเป็นกลุ่มคณะเล็ก ๆ แต่ล้วนเต็มไปด้วยความตั้งใจในทุก ๆ กิจกรรมที่จัดไปพร้อมควบคู่ความรู้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะ การได้เรียนรู้เรื่องของช้างทั้งการวิจัยและการอนุรักษ์ จากครูช้าง อย่าง ดร.อลงกต ชูแก้ว รวมไปถึงความน่ารักของ พังคำมูนและพลายขวัญเมือง ที่มามีส่วนร่วมตลอดทุกกิจกรรม อาทิ การเพาะเมล็ดมะค่าโม่ง , การเลี้ยงอาหารช้าง , การใส่ปุ๋ยอินทรีย์บำรุงพืชอาหารช้าง และ ความสนุกสนานที่เป็นสีสันในการอาบน้ำ และสปาเท้าช้างอีกด้วย

บริษัท อเซลิส (ประเทศไทย) จำกัด