CSR : กิจกรรมการแข่งขัน การ์ดนี้เพืื่อน้อง ครั้งที่ 7 โดย มูลนิธิ สร้างเสริมไทย

โครงการการ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 7

มูลนิธิสร้างเสริมไทย

สถานที่ : ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

กิจกรรม : กิจกรรมการแข่งขันวาดภาพโครงการ "การ์ดนี้เพื่อน้อง" ครั้งที่7 , เกมและกิจกรรมสันทนาการบนเวที

กิจกรรมการแข่งขัน ในโครงการ การ์ดนี้เพื่อน้อง ครั้งที่ 7 ที่จัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริิกิติ์ โดยมูลนิธิสร้างเสริมไทย ได้จัดขึ้น เพื่อให้น้อง ๆ จากโรงเรียนที่ได้รับโอกาสพิิเศษต่าง ๆ เข้าร่วม รวมถึงการจัดกิจกรรม

ให้น้อง ๆ ได้สนุกสนาน ทั้งเกมร่วมสนุกบนเวที พร้อมของรางวัลต่าง ๆ มากมาย นับเป็นการเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมเชิงความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลปะ ในรูปแบบการออกแบบงานโปสการ์ดจากจิตนาการของน้อง ๆ อีกด้วย

จำนวน : 200 คน

CSR : กิจกรรมการแข่งขัน การ์ดนี้เพืื่อน้อง ครั้งที่ 7 โดย มูลนิธิ สร้างเสริมไทย