กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน โดย บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด

Mangrove Learning & CSR Activity

class="text-center wow fadeInDown">บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

กิจกรรม : ละลายพฤติกรรม / กลุ่มสัมพันธ์ / สิ่งแวดล้อมศึกษา , กิจกรรมประกอบการบรรยาย " ความหลากหลายในระบบนิเวศป่าชายเลน ", กิจกรรม Mud Board Rally " ค้นหาปริศนา ในโคลนเลน " , เรียนรู้วิถีชุมชน การประมงพื้นบ้าน , ปลูกป่าชายเลน

ช่วงปลายฤดูร้อน ที่อากาศค่อนข้างจะร้อนแรง ไม่แพ้ที่ใด ๆ ป่าชายเลนคลองโคลน ก็อยู่ในช่วงเวลาที่จะแลเห็นน้ำลดระดับ ในช่วงกลางวัน ซึ่งแน่นอนว่า เป็นช่สงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในหลากหลายกิจกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับป่าชายเลน อีกทั้ง ต.คลองโคน จ.สมุทรคราม

ยังเป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนประมงพื้นบ้าน ที่น่าสนใจอีกแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมเสมอมา นั่นก็เป็นช่วงเดียวกันกับ บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด ที่จะร่วมกิจกรรมภายในองค์กร ด้วยกันพัฒนาศักยภาพให้เหล่าผู้บริหาร และพนักงานทุกฝ่ายได้ร่วมกิจกรรมสัมพันธ์อันดีในระดับองค์กร พร้อมทั้งการร่วมกิจกรรมดี ๆ ที่จะช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการรักษษสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการปลูกป่าชายเลน หลังจากที่ได้รับความรู้เกี่ยวกับป่าชายเลน พร้อมด้วยเกม กิจกรรมที่สอดแทรกความรู้และความสนุกสนานไปด้วย จึงทำให้หนึ่งวันกิจกรรม เป็นวันดี ๆ ที่มีร่วมกัน

บริษัท แบลคมอร์ส จำกัด