กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ โดย บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด

Covestro : Elephant Learning & CSR Activity

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : เรียนรู้ระบบนิเวศของช้าง , บำรุงแปลงพืชอาหารช้าง , เพาะเมล็ดมะค่าโมง , เลี้ยงช้าง

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ ได้มุ่งเน้นให้เกิดความรู้ความเข้าใจในวิถีความเป็นไปในสังคม เกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย แม้ว่าปัจจุบัน ช้างไทยจะกำหนดให้มีทั้งช้างป่า และช้างเลี้ยง แต่ทว่าการอนุรักษ์สัตว์ใหญ่ที่มีประชากรลดลง

ให้คงอยู่ในป่าธรรมชาติ และ ยังคงอยู่ในชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ต้องตอบโจทย์ในสังคมอยู่เนือง ๆ ทั้งนี้ การให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน ในการรักษาธรรมชาติจึงมีส่วนสำคัญ โดย โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ได้ตระหนักถึงสิ่งนี้ จึงส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมระหว่าง ผู้บริหาร และพนักงาน ในการสร้างสรรค์สังคม สนับสนุน และเติมเต็มการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ ซึ่งสร้างสีสันและความประทับใจร่วมกัน

จำนวน : 100 คน

บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด