คอนเสิร์ต ดนตรี ชายเขา เรื่องเล่า ช้างไทย โดย ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่

คอนเสิร์ต ดนตรี ชายเขา เรื่องเล่า ช้างไทย

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่

กิจกรรม : การแสดงคอนเสิร์ต วงคาราวาน , การแสดงช้างและแสง สี เสียง

กิจกรรมเพื่อการระดมทุนเพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย โดยคอนเสิร์ต วงคาราวาน และการแสดงช้าง ประกอบ แสง สีเสียง ในเรื่องราวของช้างในประวัติิศาสตร์ ความเกี่ยวพันเชิงสังคมคนเลี้ยงช้าง

และความเป็นมาในการอนุรักษ์ช้าง ผ่านการเรียนรู้นิเวศวิทยาด้วยช้างที่ได้รับความดูแลภายใน ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

จำนวน : 1,000 คน

คอนเสิร์ต ดนตรี ชายเขา เรื่องเล่า ช้างไทย โดย ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่