โครงการ Coral reef restoration ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ โดย EPSON , WWF (ประเทศไทย)

Coral Reef Restoration #2

EPSON

สถานที่ : ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ต.แสมสาร อ.แสมสาร จ.ชลบุรี

กิจกรรม : เรียนรู้ความสำคัญและแนวทางการอนุรักษ์ปะการัง , ปลูกปะการัง , ปล่อยแม่พันธุ์ปูม้าคืนสู่ทะเล

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ปะการัง ด้วยการเพาะขยายพันธุ์และนำลงปลูกลงตามแนวปะการังเดิม โดย บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด และคณะสื่อมวลชน พร้อมทั้งการมีส่วนร่วมกับองค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลกสากล (สำนักงานประเทศไทย) ได้จัดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมกันอีกครั้งในปีนี้

ซึ่งนอกเหนือจะเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล แล้วยังเป็นการเรียนรู้ระบบนิเวศที่เกี่ยวเนื่องกับงานอนุรักษ์ ณ ค่ายวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ผ่านขบวนการบรรยายโดย อาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ ประธานมูลนิธิรักษ์ปะการัง ในความอุปถัมภ์ ของ บมจ. เอจีซี วีนิไทย ก่อนที่จะลงพื้นที่กิิจกรรมปลูกปะการังและร่วมกันปล่อยพันธุ์ปูม้าที่อยู่ในช่วงกำลังวางไข่ และร่วมกิจกรรมการดำน้ำเพื่อการเรียนรู้แนวแปลงปลูกปะการัง อีกด้วย นับเป็นส่วนหนึ่งในโครงการอนุรักษ์ปะการัง Coral Reef Restoration ในครั้งที่ 2 นี้อีกด้วย

จำนวน : 30 คน

บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด , EPSON (Thailand) ,WWF (ประเทศไทย)