กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ โดย บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด

Elephant Learning & CSR Activity

GlaxoSmithKline (Thailand) Ltd.

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : เรียนรู้นิเวศวิทยาของช้างเอเชีย ,กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย เพาะเมล็ดมะค่าโมง ,สปาเท้าช้าง ,ทำปุ๋ยอินทรีย์จากขี้ช้าง ,ใส่ปุ๋ยบำรุงดินแปลงปลูกพืชอาหารช้าง ,เลี้ยงอาหารช้าง

จำนวน : 100 คน

กิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ไทย เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษางานกิจกรรมด้านการเรียนรู้เรื่องราว นิเวศวิทยาของช้าไทย สัตว์ใหญ่ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของคนไทย ให้เยาวชนหรือบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

เช่นเดียวกับ บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด ที่นำผู้บริหารและพนักงาน กว่า 100 คน ร่วมกิจกรรมอันเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างความสัมพันธ์ ภายใต้กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม โดยผู้บริหารและพนักงานจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราวของช้างไทย และความสำคัญด้านการอนุรักษ์ จากวิทยากร และช้างพลายขวัญเมือง และพังคำมูน ก่อนที่จะแบ่งกลุ่มกันทำกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย อาทิ กิจกรรมเพาะเมล็ดมะค่าโมง , กิจกรรมการทำปุ๋ยชีวภาพจากขี้ช้าง , กิจกรรมการอาบน้ำช้าง และสปาเท้าช้าง , กิจกรรมให้อาหารเลี้ยงช้าง เป็นต้น สร้างความประทับใจทั้งบริษัทและศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อีกด้วย

บริษัท แกล็กโซสมิทไคล์น (ประเทศไทย) จำกัด