กรุงไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม : มหัศจรรย์การเรียนรู้นอกห้องเรียน

กรุงไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม : มหัศจรรย์การเรียนรู้นอกห้องเรียน

ธนาคารกรุงไทย

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน , บ้านไม้ชายเลน จ.สมุทรสงคราม

กิจกรรม : เกม กิจกรรมการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน , เรียนรู้วิถีชุมชน ถีบกระดานเลน , ปลูกป่าชายเลน , กิจกรรม Water Sport

เพื่อเปิดห้องเรียนธรรมชาติ กับการสัมผัสธรรมชาติป่าชายเลน ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่แห่งการเรียนรู้วิถีชุมชนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน ซึ่งธนาคารกรุงไทยได้ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ตั้งแต่เริ่มต้นในกิจกรรมประกอบการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน โดยแทรกความรู้ผ่านเกม กิจกรรม

ก่อนที่จะลงเรือเพื่อเรียนรู้วิถีชุมชน การทดลองถีบกระดานเลน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภูมิปัญญาที่นำมาใช้ในการเคลื่อนตัวผ่านดินเลนที่มีอ่อนตัว เพื่อหาหอยแครงที่ขึ้นชื่อในพื้นที่ อีกทั้งยังลงพื้นที่ปลูกป่าชายเลน แหล่งอนุบาลสัตว์ทะเลในพื้นที่อ่าวไทยตอนบน อีกด้วย นอกจากนี้ ยังสัมผัสบรรยากาศในช่วงการรับประทานอาหารกลางวันบนกระเตงกลางทะเล ก่อนที่จะทิ้งท้ายด้วยกิจกรรมสนุกสนาน ไปกับ Water Sport เรียกได้ว่ารับทั้งความรู้ เรียนรู้วิถีชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และยังสนุกกับกิจกรรมทางน้ำอีกด้วย

จำนวน : 50 คน

ธนาคารกรุงไทย