โครงการ มิชลินก้าวนี้ รักษ์โลก ปี 2023, กิจกรรม 35 ชุมชนปลูกป่า โดย บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

กิจกรรม 35 ชุมชนปลูกป่า โครงการมิชลิน ก้าวนี้รักษ์โลก

Michelin Thailand

สถานที่ : 35 ชุมชน - คุ้งบางกะเจ้า(สมุทรปราการ),สามร้อยยอด(ประจวบคีรีขันธ์),เกาะลิบง(ตรัง),ถ้ำรงค์(เพชรบุรี),โป่งสา(แม่ฮ่องสอน)

เป็นอีกหนึ่งปีที่ บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ได้ดำเนินโครงการมิิชลินก้าวนนี้ รักษ์โลก ขึ้นอีกครั้งในปี 2023 นี้ แต่เพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนในกิจกรรมชุมชนปลูกป่า กว่า 35 ชุมชน ในปีที่ สยามมิชลิน ครบรอบ 35 ปี โดยให้จำนวนก้าวของพนักงานทุกฝ่าย เปลี่ยนเป็นจำนวนต้นกล้ากว่า 15,000 ต้น

และส่งมอบเงินทุนสนับสนุนกิจกรรมให้กับทุกชุมชนที่เข้าร่วมโครงการดังต่อไปนี้ คุ้งบางกะเจ้า(สมุทรปราการ),สามร้อยยอด(ประจวบคีรีขันธ์),เกาะลิบง(ตรัง),ถ้ำรงค์(เพชรบุรี),โป่งสา(แม่ฮ่องสอน)โดยร่วมกันปูกพันธุ์ไม้ประจำถิ่นต่าง ๆ ซึ่งนับเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและพื้นที่สาธารณะของทางชุมชนในอนาคต ต่อไป

กิจกรรม : ปลูกต้นไม้ประจำถิ่น 15,000 ต้น

Michelin Thailand