กิิจกรรมเรียนรู้และส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่

Elephant Learning & CSR Activity

Michelin Thailand

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : เรียนรู้ประกอบการบรรยาย โดย ดร.อลงกต ชูแก้ว , กิจกรรมให้อาหารช้าง , กิจกรรมเพาะเมล็ดมะค่าโมง

จากโครงการมิชลินก้าวนี้ รักษ์โลก ที่มีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ได้สะสมการออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือเดินเพื่อให้ได้ระยะทางสะสม เพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นจำนวนต้นกล้าไม่ที่จะปลูกคืนสู่ธรรมชาติิ จึงกลายเป็นกิจกรรมที่ทุกฝ่ายได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดี ๆ นี้ โดยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่

ที่ทาง บริษัท สยามมิชลิน จำกัด ได้เดินทางมาต่อยอดกิจกรรมด้วยการเรียนรู้เรื่องราวของช้างไทย รวมไปถึงกิจกรรมที่ช่วยกันเพาะเมล็ดมะค่าโมง ชนิดพันธุ์ไม้ใหญ่ที่ช่วยดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ รวมไปถึงกิจกรรมสนุกสนานที่ให้ได้อาหารปลอดสารเคมีกับช้างภายในศูนย์ฯ อีกด้วย นับเป็นกิจกรรมที่ได้รับกลับไปทั้งรอยยิ้มและความสุขใจตามประสค์ร่วมกันทุกฝ่ายด้วย

จำนวน : สยามมิชลิน 30 คน

Michelin Thailand