กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

OIC : Elephant Learning & CSR Activity 2022

คปภ.

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : เรียนรู้ระบบนิเวศของช้าง , อาบน้ำช้าง , เพาะเมล็ดมะค่าโมง , เลี้ยงอาหารช้าง , ขึ้นโครงลวดรูปช้าง(สำหรับค่ายเด็กพิเศษ),ตรวจสภาพอุปกรณ์กางเต็นท์(สำหรับค่ายเด็กพิเศษ) , แพ็คบรรจุชุดตักบาตร(สำหรับค่ายเด็กพิเศษ) , ทำป้ายชื่อ(สำหรับค่ายเด็กพิเศษ)

กิจกรรมส่งท้ายป้ายปี 2022 กับกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย โดยเป็นอีกครั้งที่ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้มาร่วมจัดกิจกรรมในปีนี้อีกครั้ง หลังจากที่ได้เดิินทางมาเพื่อจัดกิจกรรมดี ๆ ที่เขาใหญ่ในทุกปี

โดย ในปีนี้มีความพิเศษ คือ การมีส่วนร่วมในการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม ค่ายสิ่งแวดล้อมศึกษา เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในช่วงวันที่ต่อเนื่องกัน ซึ่งกิจกรรมในหลายส่วนจะเป็นส่วนหนึ่งที่เกิดประโยชน์ในการนำไปใช้ในค่ายเยาวชนดังกล่าว นอกเหนือจากนั้นยังคงกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย อีกด้วย

จำนวน : 100 คน

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)