กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ โดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

OIC : Elephant Learning & CSR Activity 2023

หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 11

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : เรียนรู้ระบบนิเวศของช้าง , อาบน้ำช้าง , เพาะเมล็ดมะค่าโมง , เลี้ยงอาหารช้าง

กิจกรรมอันเป็นส่วนร่วมหนึ่งที่มีความต่อเนื่องมาในหลายครั้ง และหลายปี กับ กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย ที่ทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ซึ่งนำพาคณะนักศึกษา หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 11

มาร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ และนอกจากกิจกรรมประกอบการบรรยาย , การเพาะมะเค่าโมง , การให้อาหารช้าง และอาบน้ำช้างแล้ว ได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปใช้ในงานกิจกรรม และโครงการอันเป็นประโยชน์ ต่อมูลนิธิฯ ต่อไป

จำนวน : 80 คน

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ โดย หลักสูตรวิทยาการประกันภัยระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 11