โครงการรักษ์โลก ลดโลกร้อน #5 โดย โรงพยาบาลปิยะเวท

โครงการรักษ์โลก ลดโลกร้อน #5

โรงพยาบาลปิยะเวท

สถานที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปูฯ จ.สมุทรปราการ

กิจกรรม : กิจกรรมประกอบการบรรยายระบบนิเวศป่าชายเลน ,กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ,กิจกรรมสันทนาการและการท่องเที่ยว

จำนวน : 60 คน

" ด้วยความต่อเนื่องในกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลนที่ทางมุลนิธิปิยะเวท ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง และได้สร้างกลุ่มคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์กิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคม โดยเฉพาะการเชื่อมโยงกิจกรรมให้เกิดความสัมพันธ์ร่วมกัน ซึ่งมาในครั้งนี้ โครงการรักษ์โลกลดโลกร้อน กับ มูลนิธิปิยะเวท ได้เดินทางมาถึงอีกแหล่งนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำป่าชายเลนบางปู ที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาธรรมชาติที่ใกล้กับเมืองใหญ่

แม้จะถูกโอบล้อมด้วยความเจริญ และพื้นที่แห่งนี้ ยังคงมีความสำคัญในระบบนิเวศป่าชายเลน ซึ่งเมื่อกลับฟื้นคืนสู่ธรรมชาติที่ควรจะเป็นแล้ว ป่าชายเลนแห่งนี้ ก็ทำหน้าที่ของมัน ได้เต็มประสิทธิ์ผล จึงทำให้กิจกรรมในโครงการครั้งนี้ มีมิติของการเรียนรู้ระบบนิเวศ ควบคู่ไปกับกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน ไม่ว่าจะเป็น การทาสีกันสนิมบนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่ถูกละอองน้ำทะเลกัดกร่อนอยู่เป็นจำ ให้คงอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เพื่อน้อง ๆ เยาวชน หรือบุคคลที่มาเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติ ได้ใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังช่วยกันปลูกป่าชายเลน ในแปลงปลูกป่าที่ทำหน้าที่เป็นแนวป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และเป็นแหล่งของสัตว์ทะเล สัตว์หน้าดิน อีกด้วย ทั้งนี้ นอกจากจะได้มีส่วนช่วยกันทำสิ่งดี ๆ แล้ว ก้ยังได้รับความรู้ความเข้าใจในป่าชายเลน ที่ขนกันมาในรูปแบบกิจกรรมร่วมกัน "

โรงพยาบาลปิยะเวท