กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดย มูลนิธิปิยะเวท โรงพยาบาลปิยะเวท

โครงการ รักษ์โลก ลดโลกร้อน ปี 3

มูลนิธิปิยะเวท โรงพยาบาลปิยะเวท

สถานที่ : อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

กิจกรรม : ละลายพฤติกรรม / กลุ่มสัมพันธ์ / สิ่งแวดล้อมศึกษา , กิจกรรมบรรยาย "ความหลากหลายบนระบบนิเวศป่าชายเลน" , กิจกรรม เกม แฟนพันธุ์ ชุด ป่าชายเลน , กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน , กิจกรรมท่องเที่ยว "พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน"

จากสถานที่ในโครงการหลวง เพื่อเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงให้พื้นที่ ที่เคยเสื่อมโทรมกลายเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนสภาพพื้นดินที่ขาดความชุมชื่น ด้วยวิธีการปลูกป่าใน 3 รูปแบบ ทั้ง ป่าบก ป่าชายหาด และป่าชายเลน ซึ่งป่าชายเลน ณ ที่แห่งนี้ เป็นต้นแบบของการปลูกป่าชายเลนขึ้นมาให้มีชีวิตอีกครั้ง หลังจากงานวิจัยในพื้นที่ดังกล่าว ณ ปัจจุบัน อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร

จึงกลายเป็นแหล่งเรียนรู้และวิจัยด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อม ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อความพร้อมของเหล่าสมาชิก กว่า 100 คน ที่สมัครกันร่วมเดินทางสู่กิจกรรมดีๆ เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่ทาง มูลนิธิปิยะเวท ได้จัดมาเป็นปีที่ 3 ในชื่อโครงการที่ว่า " รักษ์โลก ลดโลกร้อน" กับมูลนิธิปิยะเวท ปี 3 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ๆ กับการเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน และโครงการฟื้นฟูป่าชายเลนในพื้นที่ พร้อมสนุกสนานไปกับ เกม กิจกรรม แฟนพันธุ์แท้ "ป่าชายเลน" ก่อนที่จะลงมือลงแรง ลุยเข้าพื้นที่ปลูกป่าชายเลน ก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเที่ยวชม ความสวยงามของพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน และเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

มูลนิธิปิยะเวท โรงพยาบาลปิยะเวท