การอบรม Oculus quest 2 กับการใช้งาน VR 360องศา

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย

บริษัท พีพลัส วิชั่นส์ จำกัด

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : กิจกรรมประกอบการบรรยาย , เพาะเมล็ดมะเค่าโมง , ทำปุ๋ยหมักชีวภาพจากขี้ช้าง , ให้อาหารช้าง

อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้เกดขึ้น ณ ศูนย์อนุรักา์ช้างไทยเขาใหญ่ กับกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย โดย บริษัท พีพลัส วิชั่นส์ จำกัด ที่มีความตั้งใจจะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนงานด้านอนุรักษ์

พร้อมทั้งได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับช้างทั้งที่อาศัยในธรรมชาติ และช้างเลี้ยงที่ถือเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมา ซึ่งทำให้สนุกสนานไปกับกิจกรรมต่าง ๆ และมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมอันเกิดประโยชน์ต่อสังคมยิ่งขึ้น

จำนวน : 80 คน

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่ โดย บริษัท พีพลัส วิชั่นส์ จำกัด