โครงการ ปตท.สผ.พาน้องท่องมรดกโลก ครั้งที่ 5 โดย ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)

ปตท.สผ.พาน้องท่องมรดกโลก ครั้งที่ 5

PTTEP

สถานที่ : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม : เรียนรู้ประวัติศาสตร์อยุธยา , ทัศนศึกษา , Tradition Walk Rally

กิจกรรมส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ น้องๆ เด็กผู้มีความต้องการพิเศษ ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านกิจกรรมสนุกสนาน ร่วมกับอาสาสมัครที่จะดูแลน้อง ๆ ในกิจกรรมต่าง ๆ ในโครงการ ปตท.สผ.พาน้องท่องมรดกโลก ครั้งที่ 5 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา อันเป็น 1 มรดกโลกทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ทั้งนี้ นอกจากน้อง ๆ จะได้เรียนรู้ในพิธพันธ์ประวัติศาตร์์แล้วยังได้ นั่งรถรางชมเมืองพร้อมวิทยากรที่ให้ความรู้ ก่อนที่จะส่งท้ายด้วยกิจกรรม Tradition Walk Rally ซึ่งสร้างความสนุกสนานให้กับเด็ก ๆ ได้มีส่วนร่วมค้นหาคำตอบ และฐานเกมกิจกรรมต่างๆ ที่แทรกความรู้ ในวัดพระศรีสรรเพชญ์ นับเป็นการเรียนรู้นอกกรอบที่จะเปิดประสบการณ์์ใหม่ ๆ ที่แตกต่างออกไป อีกด้วย

จำนวน : 100 คน

โครงการ ปตท.สผ.พาน้องท่องมรดกโลก ครั้งที่ 5 โดย ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)