ปตท.สผ.พาน้องท่องสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ต.บางกระเจ้า อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

ปตท.สผ.พาน้องท่องสวนศรีนครเขื่อนขันธ์

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สถานที่ : สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

กิจกรรม : เกม กิจกรรมไขปริศนาค้นหาคำตอบ , กิจกรรมเรียนรู้บนเส้นทางศึกษาธรรมชาติสำหรับผู้ใช้รถเข็น , ย้ายต้นกล้าสู่กระถางชีวภาพ , กิจกรรมเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำเสื้อมัดย้อม

จำนวน : เยาวชนโรงเรียนศรีสังวาลย์ 30 คน , พี่เลี้ยงจิตอาสา ปตท.สผ. 30 คน

กิจกรรม “ปตท.สผ. พาน้อง...ท่องสวนศรีนครเขื่อนขันธ์” เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม เล็งเห็นความสำคัญของการมอบโอกาสให้แก่เยาวชนผู้ด้อยโอกาสได้สัมผัสและเรียนรู้คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแหล่งเรียนรู้จริง หรือ “ห้องเรียนธรรมชาติ” ซึ่งความบกพร่องทางร่างกายของเยาวชนเหล่านี้ไม่ควรเป็นข้อจำกัดในการศึกษา เรียนรู้ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่ต้องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เช่นเดียวกัน

การเดินทางเริ่มต้นจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ เมื่อพี่เลี้ยงจิตอาสาไปร่วมเดินทางพร้อมน้อง ๆ ที่จะมุ่งสู่ สวนสาธารณะและสวนพฤกษชาติ ศรีนครเขื่อนขันธ์ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ แม้จะเป็นกิจกรรมในหนึ่งวัน แต่ก็อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมการเรียนรู้และวิทยากร พร้อมน้องยุวอาสา ที่รอต้อนรับพี่จิตอาสาและน้องๆ เยาวชน กันอย่างเต็มที่ โดยหลังจากผู้บริหาร ปตท.สผ. ลกรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการ ก็เข้าสู่กระบวนการแบ่งกลุ่มการเรียนรู้ โดยช่วงแรก แบ่งเป็น 2 ฐาน ประกอบด้วย ฐานที่ 1 การเรียนรู้บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติสำหรับผู้ใช้รถเข็น ระยะทาง 500 เมตร โดยมี อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และน้อง ๆ ยุวอาสาที่ผ่านการอบรม นำเรียนรู้ตลอดเส้นทาง และฐานที่ 2 การเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น โดย วิทยากรจากบ้านธูปสมุนไพรบางกระเจ้า ซึ่งน้องๆ ได้สนุกในการลงมือทำเสื้อมันย้อมกัน ก่อนจะถึงช่วงบ่ายที่ได้ร่วมกันย้ายกล้าพันธุ์ไม้ "พิลังกาสา" ลงบนกระถางใยมะพร้าว เพื่อนำไปดูแลจนกว่าจะสามารถลงปลูกในพื้นที่ได้ ซึ่งถือว่าในกิจกรรมครั้งนี้ สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับทุกฝ่าย และเป็นอีกหนึ่งภารกิจของทาง ปตท.สผ.ที่จะมอบสิ่งดี ๆ คืนสู่สังคม ต่อไป

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)