ปตท.สผ. พาน้องท่องมรดกโลก ครั้งที่ 8 โดย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

ปตท.สผ. พาน้องท่องมรดกโลก ครั้งที่ 8

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)

สถานที่ : อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

กิจกรรม : Tradition Walk Rally ,กิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ และมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ,กิจกรรมนั่งรถรางชมเมืองมรดกโลก

จำนวน : 120 คน

" ย้อนอดีตสู่ ราชธานีแห่งประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เมืองแห่งมรดกโลก ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทย แม้จะเป็นโบราณสถานเมืองเก่า ที่เหลือเพียงเค้าโครงเดิม แต่ยังแฝงคุณค่าน่าเรียนรู้ เพื่อย้อนกลับไปในความเจริญรุ่งเรืองในแถบภูมิภาคแห่งนี้ ปตท.สผ. ได้ตระหนักถึงคุณค่ามรดกโลกในประเทศไทย ทั้ง 5 สถานที่ และได้สนับสนุนพื้นที่

ให้เกิดสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นเดียวกับ มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา ที่ส่งเสริมในการดูแลพื้นที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมด้วยการให้โอกาสน้อง ๆ และอาสาสมัครต่าง ๆ ได้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ ซึ่งในครั้งนี้ น้อง ๆ โรงเรียนศรีสังวาลย์ และพี่ ๆ อาสาสมัคร ได้นำมาน้อง ๆ สนุกสนานไปกับกิจกรรมการเรียนรู้ อาทิ Tradition Walk Rally ณ วัดพระศรีสรรเพชญ์ , กิจกรรมแฟนพันธุ์แท้ "พระนครศรีอยุธยา" , พาน้อง ๆ นั่งชมเมืองเก่าอยุธยา , และเที่ยวชมเรียนรู้พระราชวังโบราณ รวมถึงร่วมงานเปิดอาคารสื่อ "พระราชวังโบราณ" ที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่สนใจได้เรียนรู้ โดย บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด "

บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)