กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน โดย บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

Mangove Learning & CSR Activity

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

สถานที่ : ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชินี จ.สมุทรปราการ

กิจกรรม : ละลายพฤติกรรม / กลุ่มสัมพันธ์ / สิ่งแวดล้อมศึกษา , กิจกรรมบรรยาย "ความหลากหลายบนระบบนิเวศป่าชายเลน" , กิจกรรมการมอบถุงเพาะย่อยสลาย Bioplastics , กิจกรรมเพาะกล้าด้วยถุงย่อยสบาย Bioplastics , กิจกรรมเพาะกล้าพันธุ์ไม้ชายเลน , กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

เมื่อแหล่งการเรียนรู้เรื่องราวของนิเวศวิทยาป่าชายเลน ในพื้นที่อ่าวไทยตอนในใกล้เมืองใหญ่ อย่างที่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู เฉลิมพระเกียรติ์ 72 พรรษามหาราชินี จ.สมุทรปราการ นับเป็นพื้นที่ แหล่งเรียนรู้นิเวศวิทยาป่าชายเลน ที่ใกล้เมืองใหญ่ ๆ ใช้เวลาในการเดินทางไม่นานนัก พร้อมทั้งพื้นที่ที่เป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำ นกชายเลนจะนวนมากในช่วงฤดูอพยพ ซึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจอย่างมาก และต่อเนื่อง

คือการมีส่วนร่วมในการได้เป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ที่เคยสูญเสียไปในอดีต ให้กลับมามีพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้น ซึ่งความพิเศษของป่าชายเลน นอกเหนือจากการเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์ทะเล ถิ่นที่อยู่อาศัยของนกชายเลนหลายชนิด แนวป้องกันคลื่นลม หรือยังเป็นตัวช่วยดักจับขยะจากเมืองสู่ท้องทะเลแล้ว " ป่าชายเลน " ก็ยังช่วยดักจับตะกอนดิน ให้เกิดพื้นที่ชายฝั่งเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น การปลูกป่าชายเลน ยิ่งปลูกมากเท่าไหร่ พื้นที่ก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้น การปลูกป่าชายเลนจึงทำได้อย่างต่อเนื่องนั่นเอง ทั้งนี้ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (PTTPM) ก็เป็นอีกส่วนร่วมหนึ่งที่จะคืนธรรมชาติให้กลับมาเช่นเดียวกัน ด้วยกิจกรรม การเพาะกล้าไม้ชานเลน และการปลูกป่าชายเลน พร้อมด้วยการนำถุงพลาสติกย่อยสลายได้ ( Bioplastic ) เพื่อใช้ประโยชน์ในการเพาะกล้า ก่อนนำไปปลูกโดยให้ถุงได้ย่อยสลายได้เองตามระยะเวลา ลดการเพิ่มขยะให้กับพื้นที่ไปอีกทางหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่มีต่อธรรมชาติเลยทีเดียว

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด