กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ โดย บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด

RDC : Elephant Learning & CSR Activity

บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : เรียนรู้ระบบนิเวศของช้าง , บำรุงแปลงพืชอาหารช้าง , เพาะเมล็ดมะค่าโมง , อาบน้ำและสปาเท้าช้าง , เลี้ยงช้าง

จำนวน : 160 คน

กิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี ย่อมผ่านกระบวนการกิจกรรมเชิงบวก ซึ่งหนึ่งในกิจกรรมดี ๆ คือการได้มีส่วนร่วมกันทำกิจกรรมดี ๆ เพื่อสังคมร่วมกัน โดย บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด ใช้โอกาสอันดี ปลายปีในการตอบแทนพนักงาน เพื่อตอบแทนสังคมอีกต่อหนึ่ง ในกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่

โดย ร่วมกันลงมือ และร่วมด้วยช่วยกันในทุกกิจกรรม แม้จะเป็นวันที่สภาพอากาศค่อนข้างจะมีฝนเล็กน้อย แต่กิจกรรมยังคงดำเนินไปด้วย สีสัน และเสียงหัวเราะ จากกิจกรรมประกอบการบรรยาย เรื่องเล่าจาก ดร.อลงกต ชูแก้ว กับ พังคำมูน และพลายขวัญเมือง ภายในอาคารโรงเรียนช้าง ก่อนที่จะเริ่มต้นทำกิจกรรมการเพาะเมล็ดมะค่าโมง ,ใส่ปุ๋ยอินทรีย์จากขี้ช้างในแปลงพืชอาหารช้าง เลี้ยงอาหารช้าง และกิจกรรมส่งท้ายในการอาบน้ำช้างร่วมกัน นับเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่ได้สนับสนุนศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อย่างเต็มที่ทั้งผู้บริหารและพนักงานทุกคน ทุกฝ่าย อีกด้วย

บริษัท โรจนะ ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ จํากัด