กิจกรรมส่งอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน โดย บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จํากัด

Mangrove Learning & CSR Activity

บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จํากัด

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จ.สมุทรสงคราม

กิจกรรม : เรียนรู้นิเวศวิทยาป่าชายเลน , เรียนรู้วิถีชุมชนและการทำการประมง การเลี้ยงหอยแครง หอยนางรม , กิจกรรมปลูกป่าชายเลน , กิจกรรมสันทนาการ Water sport

จำนวน : 50 คน

เมื่อความตระหนักในการจัดกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้ กับ โรงงานน้ำปลาตราปลาหมึก ที่ไม่ห่างจากศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน เท่าไหร่นัก ทำให้เกิดกิจกรรมและการมีส่วนร่วมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกฝ่ายได้ร่วมกันทำสิ่งดี ๆ ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร

ซึ่งในครั้งนี้เน้นที่จะได้เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า ก่อนร่วมมือกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่ ตลอดกิจกรรมตลอดทั้งวันได้สอดแทรกความสนุกสนาน ไปกับการให้ข้อมูลทางชีววิทยา และวิถีชุมชนที่ต้องพึ่งพิงทะเลและป่าชายเลน ก่อนจะลงเรือหลายลำมุ่งสู่พื้นที่ป่าชายเลนคลองโคน ชมแนวป่าชายเลนที่ได้ฟื้นฟูขึ้น และฝูงลิงแสมที่หากินตามแนวตลิ่งและหาดโคลน และแวะชมฟาร์มเลี้ยงหอยนางรมกลางทะเล รับประทานอาหารกลางวันบนกระเตง ก่อนที่จะร่วมกันปลูกป่าชายเลน และทิ้งท้ายด้วยกิจกรรม Water Sport สร้างสีสันและความสนุกสนานทั่วถึงกันทั้งคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

บริษัท โรงงานน้ำปลาไทย (ตราปลาหมึก) จํากัด