กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ โดย บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

Elephant Learning & CSR Activity

บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

สถานที่ : ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : เรียนรู้ระบบนิเวศของช้าง , ปลูกพืชอาหารช้าง , เพาะเมล็ดมะค่าโมง , เพาะขยายพันธุ์หน่อต้นกล้วย , เลี้ยงช้าง

จำนวน : 250 คน

เรื่องราวของช้างไทยนั้น มีประวัติศาสตร์มายาวนาน นับเป็นสัตว์ใหญ่ที่คู่เมืองไทย จนกลายเป็นวัฒนธรรมที่แยกกันไม่ได้ จึงเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของชาติ แม้ปัจจุบันช้างป่า จะเพิ่มจำนวนขึ้นในบางพื้นที่ เนื่องจากกระแสความตื่นตัวด้านการอนุรักษ์เพิ่มมากขึ้น ทว่า จำนวนช้างที่มากขึ้น แต่ในทางกลับกันถิ่นที่อยู่อาศัยยังเท่าเดิม จึงมักเกิดปัญหาทับซ้อนระหว่างพื้นที่หากิน พื้นที่เกษตรกรรม หรือ พื้นที่ท่องเที่ยวธรรมชาติ

ดังนั้น จึงมักเห็นภาพช้างป่าออกมาให้เห็นบ่อยครั้งยิ่งขึ้น ซึ่งหลายครั้งมักเกิดผลกระทบตามมา จนถึงขั้นเรียกว่าปัญหาก็ว่าได้ ถึงแม้ว่า ช้าง จะเป็นสัตว์ใหญ่ที่เห็นได้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะช้างเลี้ยง แต่ทว่า คนส่วนใหญ่ มักไม่ค่อยมีความรู้และความตระหนักถึง ความสำคัญของช้างในระบบนิเวศ กิจกรรมการเรียนรู้นิเวศวิทยาช้างไทย จึงเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดประโยชน์ ต่อการอนุรักษ์ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมดี ๆ ที่ บริษัท ยูนิลิเวอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ยกขบวนกันมาเพื่อร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ เพื่อการอนุรักษ์ช้างไทย และเติมเต็มความรู้ ที่เป็นมิติอันสำคัญต่อการอนุรักษ์สมัยปัจจุบัน ทั้งนี้ นอกจากกิจกรรมที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ ยังเสริมเพิ่มเติมความสนุกสนาน โดยมี วิทยากร และช้าง เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีอีกด้วย

บริษัท ยูนิลีเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด