โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หน้า 1

Project & CSR #1

โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย
วปส.รุ่นที่ 11
Coral reef restoration
EPSON
กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ช้างไทย
บริษัท พีพลัส วิชั่นส์ จำกัด
กิจกรรม 10 ชุมชนปลูกป่า
บริษัท สยามมิชลิน จำกัด

Elephant CSR Activity 2022
คปภ.
มิชลินก้าวนี้ รักษ์โลก
Michelin Thailand
Elephant Learning & CSR Activity
Agoda Thailand
Elephant Learning & CSR Activity
Michelin Thailand

Environmental Learning & CSR
HSBC
Elephant Learning & CSR Activity
HENKEL (THAILAND)
การจัดการขยะครบวงจร
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์
การอบรม VR 360องศา
บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จํากัด

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4