โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หน้า 1

Project & CSR #1

โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม

คปภ.: Elephant CSR Activity
กองทุนสวัสดิการสำนักงาน(คปภ.)
OIC: Elephant CSR Activity
คปภ.
ปตท.สผ.พาน้องท่องสวนศรีฯ
PTTEP
มหัศจรรย์การเรียนรู้นอกห้องเรียน
ธนาคารกรุงไทย

Relationship & Elephant CSR
การกีฬาแห่งประเทศไทย
Epiroc : Elephant CSR Activity
Epiroc (Thailand)
RDC : Elephant CSR Activity
Rojana Distribution Center
Azelis : Elephant CSR Activity
Azelis (Thailand)

Covestro : Elephant CSR Activity
Covestro (Thailand)
K-Bank : Elephant CSR Activity
Kasikorn Bank
Young Justice Public Relationship
กระทรวงยุติธรรม
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
น้ำปลาตราปลาหมึก

Page 1 Page 2 Page 3