โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หน้า 1

Project & CSR #1

โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม

Relationship & Elephant CSR Activity
การกีฬาแห่งประเทศไทย
Epiroc : Elephant CSR Activity
Epiroc (Thailand)
RDC : Elephant CSR Activity
Rojana Distribution Center
Azelis : Elephant CSR Activity
Azelis (Thailand)

Covestro : Elephant CSR Activity
Covestro (Thailand)
K-Bank : Elephant CSR Activity
Kasikorn Bank
Young Justice Public Relationship
กระทรวงยุติธรรม
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
น้ำปลาตราปลาหมึก

Elephant CSR Activity
GSK Thailand
วันแห่งความรักษ์
Unilever ประเทศไทย
โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี2
ธนาคารออมสิน
ปตท.สผ.พาน้องท่องมรดกโลก #8
PTTEP

Page 1 Page 2 Page 3