โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หน้า 1

Project & CSR #1

โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม

OIC: Elephant CSR Activity
คปภ.
ปตท.สผ.พาน้องท่องสวนศรีฯ
PTTEP
มหัศจรรย์การเรียนรู้นอกห้องเรียน
ธนาคารกรุงไทย
Relationship & Elephant CSR
การกีฬาแห่งประเทศไทย

Epiroc : Elephant CSR Activity
Epiroc (Thailand)
RDC : Elephant CSR Activity
Rojana Distribution Center
Azelis : Elephant CSR Activity
Azelis (Thailand)
Covestro : Elephant CSR Activity
Covestro (Thailand)

K-Bank : Elephant CSR Activity
Kasikorn Bank
Young Justice Public Relationship
กระทรวงยุติธรรม
กิจกรรมปลูกป่าชายเลน
น้ำปลาตราปลาหมึก
Elephant CSR Activity
GSK Thailand

Page 1 Page 2 Page 3