โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หน้า 1

Project & CSR #1

โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม

Elephant Learning & CSR Activity 2022
คปภ.
มิชลินก้าวนี้ รักษ์โลก
Michelin Thailand
Elephant Learning & CSR Activity
Agoda Thailand
Elephant Learning & CSR Activity
Michelin Thailand

Environmental Learning & CSR
HSBC
Elephant Learning & CSR Activity
HENKEL (THAILAND)
การจัดการขยะครบวงจร
โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดรูวส์
การอบรม VR 360องศา
บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จํากัด

คปภ.: Elephant CSR Activity
กองทุนสวัสดิการสำนักงาน(คปภ.)
OIC: Elephant CSR Activity
คปภ.
ปตท.สผ.พาน้องท่องสวนศรีฯ
PTTEP
มหัศจรรย์การเรียนรู้นอกห้องเรียน
ธนาคารกรุงไทย

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4