โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หน้า 2

Project & CSR #2

โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการชุมชนประชารัฐสีชมพู ปี2
ธนาคารออมสิน
ปตท.สผ.พาน้องท่องมรดกโลก #8
PTTEP
กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชนบ้านเกาะจิก
ธนาคารออมสิน
กิจกรรมสานสัมพันธ์บ้านเกาะเกิด
ธนาคารออมสิน

การลงพื้นที่สำรวจเก็บข้อมูล 20 ชุมชน
ธนาคารออมสิน
รักษ์บ้านเรา..ช้างไทยเพื่อการอนุรักษ์
WESTCON
โครงการรักษ์โลก ลดโลกร้อน ปี 5
โรงพยาบาลปิยะเวท
โครงการรักษ์โลก ลดโลกร้อน ปี 4
โรงพยาบาลปิยะเวท

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน
BLACKMORES
โครงการ นกคืนรัง
THAI-TAKENAKA
Elephant Learning & CSR Activity
UBS (Thailand)
Mangrove CSR Activity
LOCUS

Page 1 Page 2 Page 3