โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หน้า 3

Project & CSR #3

โครงการและกิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าชายเลน
BLACKMORES
โครงการ นกคืนรัง
THAI-TAKENAKA
Elephant Learning & CSR Activity
UBS (Thailand)
Mangrove CSR Activity
LOCUS

โครงการรักษ์โลก ลดโลกร้อน ปี 3
มูลนิธิปิยะเวท โรงพยาบาลปิยะเวท
PTTPM Mangrove CSR Activity
PTTPM
คืนป่าชายเลนสู่ฝั่ง คืนปะการังสู่ทะเล
Electrolux
ปตท.สผ.พาน้องท่องมรดกโลก #5
PTTEP

SDC ,Elephant CSR Activity
System Dot Com
การแข่งขันวาดภาพ การ์ดนี้เพื่อน้อง
BETTER THAI
ดนตรี ชายเขา เรื่องเล่า ช้างไทย
ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่
Cool the World
บริษัท อังกฤษตรางู (แอล.พี.) จํากัด

Page 1 Page 2 Page 3