กิจกรรมสัมพันธ์ รุ่นที่ 2 โดย บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด

Team Building & Relationship Activity #2

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด

สถานที่ : วิลล่า เขาแผงม้า อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

กิจกรรม : Team building ,Farmland Rally ,กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ , กิจกรรมเรียนรู้ชุมชนการเกษตร ,เกม แฟนพันธุ์แท้ "วังน้ำเขียว"

จำนวน : 75 คน

" ควมสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร ของ บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด เกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วม ตั้งแต่ระดับผู้บริหารที่ให้ความสำคัญ โดยการเปิดโอกาศให้พนักงานทุกระดับได้แสดงออกทั้งความคิด และวิธีการทำงานร่วมกัน อยู่สม่ำเสมอ

อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีกิจกรรมสานสัมพันธ์ดี ๆ ที่กำหนดรูปแบบให้ได้ทั้งความร่วมมือ และการได้เชื่อมต่อซึ่งกันและกัน รวมถึงการได้ให้พนักงานทุกระดับได้มีช่วงเวลาดี ๆ ที่น่าจดจำร่วมกัน ทั้งนี้ กิจกรรมสานสัมพันธ์และส่งเสริมการทำงานเป็นทีม ในครั้งนี้ ได้ออกแบบให้ได้สัมผัสไปพร้อมกับวิถีชุมชนของอำเภอวังน้ำเขียว ด้วยกิจกรรม Farm Rally บนพื้นที่สวนเกษตรผสมผสาน นอกเหนือจากนั้น ยังเติมความสนุกไปในกิจกรรม Team Building และการระดมความคิด ในแต่ละทีม ก่อนจบบทสรุปในความสัมพันธ์ในองค์กร ต่อ ๆ ไป "

บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จำกัด