กิจกรรมสัมพันธ์และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ( มหาชน)

AIS Relationship Activity

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ( มหาชน)

สถานที่ : เอ แอนด์ บี รีสอร์ท อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

กิจกรรม : Team Building & Relationship , ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ , ล่องเรือชมแก่งกระจาน

จำนวน : 60 คน

" กิจกรรมสัมพันธ์เพื่อเป็นการตอบแทนลูกค้า บริษัท เอไอเอส และ บริษัทเพาเวอร์ฟูล คอมมูนิเคชั่น จำกัด ได้มุ่งสู่ความชุ่มชื่นกับสายน้ำเพชรที่เย็นฉ่ำ ณ แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี

ท่ามกลางความร้อน ยังคงมีความเย็นและความสัมพันธ์ในทุกวัย กับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และกิจกรรมสนุกสนาน อีกมากมาย อาทิ ล่องเรือยาง ผ่านกระแสน้ำกว่า 8 กิโลเมตร ชมพระอาทิตย์ตกเหนือเขื่อนดินขนาดใหญ่ ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน กิจกรรมสังสรรค์ และเกมกิจกรรมชิงของรางวัล รวมถึงล่องเรือท่องเที่ยว วัดบนเกาะโสม และเที่ยวชมนมัสการ พระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิมพันมือ ก่อนที่จะตบท้ายด้วยแวะซื้อของฝากประจำ เมืองเพชรบุรี "

กิจกรรมสัมพันธ์และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดย บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด ( มหาชน)