Electrolux , Environment Workshop Activity โดย บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

Electrolux , Environment Workshop Activity

บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

สถานที่ : บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด

กิจกรรม : Workshop ,สิ่งแวดล้อมศึกษา , กิจกรรมประกอบการบรรยายสถาณะการณ์สิ่งแวดล้อม ,นิทรรศกาลโลกร้อน

จำนวน : 120 คน

" ด้วยความตรัหนัก ที่จะมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อลดมหันตภัย ที่เกิดขึ้นในอนาคต จากภาวะโลกที่ร้อนขึ้น บริษัท อิเล็กโทรลักซ์ประเทศไทย จำกัด ได้จัดทำโครงการ เพื่อมุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่และพนักงานภายใน บริษัท ได้รับความรู้ในเรื่องสถานการณ์สิ่งแวดล้อม ในปัจจุบัน และแนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ด้วยตนเอง

ซึ่งเป็นที่มา ของการจัดกิจกรรมการบรรยาย นิทรรศการ และการทำ Workshop ที่สื่อให้เห็นและตระถึงสิ่งแวดล้อมที่กำลัง เปลี่ยนแปลงไปใกล้ ๆ ตัวทั้งนี้ แม้จะเป็นกิจกรรมเพียงหนึ่งวัน กับเนื้อหาที่มีมากมาย แต่ก็ยังคงความสนุกสนาน กับการเรียนรู้ในแบบฉบับ ของศูนย์กิจกรรมฯ เพื่อให้เรื่องราวที่เข้มข้น เป็นเรื่องง่ายต่อการทำความเข้าใจ และส่งผลให้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ตลอดการจัดกิจกรรม และภายหลังโครงการ ทั้งในกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน และผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ซึ่งทางบริษัทให้ความสำคัญเสมอมา "

Environment Workshop Activity โดย บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด