Liangchi, Environment Workshop โดย บริษัท เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด

Liangchi, Environment Workshop

บริษัท เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด

สถานที่ : บริษัท เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด

กิจกรรม : สิ่งแวดล้อมศึกษา , กิจกรรมประกอบการบรรยาย , Workshop สิ่งแวดล้อม

จำนวน :60 คน

" เสริมทักษะและความรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในระดับสากลสู่ระดับชุมชน อีกทั้ง ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมโรงงาน ผ่านกิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา

ด้วยกิจกรรม ประกอบการบรรยายและ Workshop ในการตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม ด้วยวิธีง่าย ๆ กิจกรรมที่สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน และการระดมความคิดร่วมกัน จากกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น การบรรยาย เรื่อง สถานการณ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรม สิ่งแวดล้อมศึกษา : ปริศนาของคำตอบ / ร้อยพันจำแนก แยกขยะ / อาหารจานเดียว เป็นต้น และทิ้งท้ายด้วย เกม สนุกสนาน กับแฟนพันธุ์แท้ สิ่งแวดล้อม นับเป็นการเสริมทักษะเบื้องต้น ในเรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม "

Liangchi, Environment Workshop โดย บริษัท เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด